Vstup pro uživatele
Nezávazná poptávka My vám zavoláme +420 605 985 149 info@e-profesor.cz en-flagcs-flag
 
 

Pracovní úrazovost 2017

 
Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad zaznamenaly v loňském roce celkem 44 941 pracovních úrazů.
 

Pracovním úrazem je takový úraz, v jehož důsledku došlo k poškození zdraví nebo smrti zaměstnance, a to nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů:

  • při plnění pracovních úkolů,
  • v přímé souvislosti s ním,             
  • pro plnění pracovních úkolů.

Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad zaznamenaly v loňském roce celkem 44 941 pracovních úrazů, což je srovnatelné s rokem 2016, kdy došlo k 44 772 úrazům.

V roce 2017 bylo zaznamenáno celkem 1147 pracovních úrazů s hospitalizací nad 5 dnů, čímž počet klesl o téměř 200 úrazů od loňského roku. Nejvíce jich bylo registrováno ve Středočeském, Jihomoravském a v Moravskoslezském kraji, nejméně pak v Pardubickém kraji a kraji Vysočina. U 69 z těchto pracovních úrazů byl zjištěn vliv alkoholu nebo jiných návykových látek. Ke 3 pracovním úrazům s hospitalizací nad 5 dnů došlo v zahraničí.

Nejpočetnějším zdrojem vzniku pracovních úrazů jsou materiály, předměty, výrobky, součástky strojů a vozidel, úlomky, prach. Do této skupiny patří například břemena, stavební materiál, strojní součásti, spojovací části (šrouby, hřebíky, svorníky, nýty), zemědělské výrobky (včetně semen, slámy), skladované výrobky, zemina, kámen a jiné.
Druhým nejčastějším zdrojem vzniku pracovního úrazu jsou budovy, konstrukce, povrchy v úrovni země i nad úrovní země.

V roce 2017 klesl poprvé v historii České republiky počet smrtelných pracovních úrazů pod hranici 100 případů za rok. Bylo vykázáno celkem 95 smrtelných pracovních úrazů, což je o 9 případů méně než v roce 2016.
Ve 4 případech byl u těchto smrtelných pracovních úrazů zjištěn vliv alkoholu nebo jiných návykových látek. Ke 3 došlo při činnostech vykonávaných v zahraničí.
Nejčastějším zdrojem úrazovosti byla pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky (29 smrtelných pracovních úrazů), převážně se jednalo o dopravní nehody.

Sdílej tento článek na