Vstup pro uživatele
Nezávazná poptávka My vám zavoláme +420 605 985 149 info@e-profesor.cz en-flagcs-flag
 
 

Legislativní novinky účinné od 1. 10. 2018

 
K 1. 10. 2018 vchází v platnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, upravující povinnost tvorby záchranné uličky.
 

Nově budou vozidla utvářet záchrannou uličku vždy mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo a k němu přiléhajícím jízdním pruhem.
Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích. Za neoprávněný vjezd do uličky může být uložena pokuta až 2 500 Kč. Důležité také je, aby řidiči uličku vytvářeli včas, tedy již v pomalu jedoucí koloně vozidel. Po zastavení auta je totiž komplikovanější úhybný manévr provést.

§ 41 odstavec 8 zákona o provozu na pozemních komunikacích přesně uvádí:

„Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.“

Další významnou změnou je novela vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, díky které se od 1. 10. upravuje obsah povinné výbavy vozidla. Nyní budeme povinni vozit pouze:
  • výstražný trojúhelník,
  • reflexní vestu,
  • lékárničku.
Povinností tedy již nebude vozit náhradní kolo, klíč na matice a příruční zvedák, ale pouze v případě, máme-li na vozidle pneumatiky umožňující nouzové dojetí a zároveň indikují defekt, nebo je vozidlo vybaveno prostředky pro bezdemontážní opravu pneumatiky umožňující nouzové dojetí, případně máte na vozidle sjednanou asistenční službu.

Dle tohoto ustanovení též není nadále povinné vozit v autě ani náhradní pojistky a žárovky.
 
Novela vyhlášky č. 341/2014 Sb., účinná od 1. 10. 2018, mění taktéž povinnou výbavu autolékárničky.
Nově tak nebude součástí vybavení resuscitační rouška, náplasti s polštářkem a trojcípý šátek.
Autolékárničku také nebude nutné měnit po vypršení její expirační lhůty. Výměna se bude týkat pouze jednotlivých komponent, které jsou v lékárničce uloženy.
 
Od 1. 10. 2018 je povinné složení autolékárničky následující:

3x     obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 
3x    obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)
1x    náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm)
1x    obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)
1x    rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu
1x    isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm
1x    nůžky

 

Sdílej tento článek na