Vstup pro uživatele
Nezávazná poptávka My vám zavoláme +420 605 985 149 info@e-profesor.cz en-flagcs-flag
 
 

Koronavirus: prevence a povinnosti na pracovišti

 
Jak se bránit nákaze koronavirem?
 

V posledních dnech je koronavirus aktuálním tématem, a to především kvůli zvyšujícímu se počtu nakažených osob a nyní i prvním nakaženým lidem v Česku. Níže jsme proto sepsali několik rad ohledně hygieny a také pár tipů pro zaměstnavatele.

 

Koronavirus se přenáší vzduchem z člověka na člověka, pokud jsou v úzkém kontaktu, proto je zapotřebí dodržovat tyto body:

Vyhýbat se osobám či místům, kde jsou zjevně nemocní.

- Dodržovat základní hygienická pravidla (časté mytí rukou, nejlépe používání dezinfekce).

- Nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí.

- Osoby trpící respiračním onemocněním by měly dodržovat zvýšená pravidla hygieny (při kýchaní a kašlání užívat, pokud možno, jednorázové kapesníky, minimálně si zakrývat pusu rukávem, nikoliv rukou).

- Doplňovat vitamíny např. z ovoce.

 

Mezi nejčastější příznaky patří dýchací potíže, horečka či kašel. V ohrožení jsou nejvíce osoby, které navštívily postižené oblasti (Čína, Jižní Korea, Írán, čtyři regiony v Itálii). Neznamená to tedy, že pokud tyto příznaky máte, musíte být automaticky nakaženi. Pokud však tento pocit máte, nebo potřebujete poradit ohledně viru, kontaktujte infolinky Státního zdravotního ústavu. (724 810 106; 725 191 367)

 

Povinnosti na pracovišti
Koronavirus způsobuje závažné infekční onemocnění na hranici bezpečnostního rizika a zaměstnavatel tak má povinnost zaměstnance maximálně chránit.

Prvním preventivním opatřením je neposílat zaměstnance do rizikových oblastí. Pokud se tak stane a zaměstnanec se vrátí s příznaky svědčící o možné nákaze, je zcela oprávněné, aby zaměstnavatel vyzval zaměstnance k vyšetření u svého ošetřujícího lékaře.

Pakliže zaměstnanec odmítne vyšetření u svého lékaře, má zaměstnavatel možnost mu nařídit mimořádnou prohlídku u svého poskytovatele pracovnělékařských služeb. Pokud zaměstnanec odmítne i druhou možnost, je třeba dotyčného upozornit, že odmítnutím podrobit se prohlídce porušuje pracovní povinnosti na úseku BOZP a zároveň by mu mohla být uložena pokuta až do výše 10 000,- Kč.

V případě, že byla zaměstnanci nařízena karanténa, je povinen jí dodržet. Na druhé straně zaměstnanci náleží ze zákona náhrada mzdy ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku. Po uplynutí lhůty má zaměstnanec nárok na nemocenské od příslušné OSSZ.

Není-li zaměstnanci nařízena karanténa, zaměstnavatel může uzavřít dohodu o výkonu práce z jiného místa, nejčastěji pak práce z domova.

Sdílej tento článek na