Vstup pro uživatele
Nezávazná poptávka My vám zavoláme +420 605 985 149 info@e-profesor.cz en-flagcs-flag
 
 

Nové nařízení vlády - poskytování OOPP a MČDP

 
Bližší podmínky poskytování OOPP a MČDP.
 

Od 1.11.2011 nabylo účinnosti nové nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, které nahradilo původní nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
Změny a úpravy nejsou nijak zásadní, ale přesto – pojďme se na ně podívat.

§ 1 Úvodní ustanovení

Původní nařízení vlády stanovovalo rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP. Slovo „rozsah“ nyní z aktuálního znění vypadlo. Nové nařízení tedy pouze upravuje bližší podmínky poskytování OOPP. Nenařizuje tak striktní poskytnutí žádného konkrétního ochranného prostředku, ale vše nechává v kompetencích zaměstnavatelů. 

§ 3 OOPP musí

V 3. odstavci 3. paragrafu nového nařízení vlády se objevila sice nenápadná, ale zato zásadní změna, oproti původnímu znění. Zaměstnanci musí nyní být prokazatelně seznámeni s používáním daných OOPP, ideálně tedy se samotným návodem k použití.
Dále zde máme úplně nový odstavec 5: „OOPP se přiděluje zaměstnanci vždy, jestliže u původního skončila jeho výrobcem stanovená životnost, ztratil svoje funkční vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se rizikům, anebo jeho používání představuje další riziko.“

§ 5 Infekční onemocnění

Změny v tomto paragrafu se týkají zejména odstavce 2. Zde je zmíněno, že v případě, kdy zaměstnanec přichází do styku s látkami dráždícími pokožku, mohou mu být dle potřeby poskytnuty i regenerační krémy a masti. Množství krémů a mastí, stejně jako mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, upravuje příloha č. 4 tohoto nařízení, s ohledem na druh vykonávané práce.
V případě, že mycí a čistící prostředky jsou trvale dostupné v sanitárním zařízení pracoviště, není třeba tyto prostředky přidělovat zaměstnancům individuálně. Výjimku tvoří pouze práce velmi nečistá a nečistá, kdy je třeba zaměstnancům zvlášť přidělit alespoň textilní ručníky.

Přílohy NV

Změny se objevují i v samotných přílohách nového nařízení vlády.
Konkrétně příloha č. 1 – Tabulka pro výběr OOPP, byla doplněna o nové skupiny rizik, např. statické stlačení části těla, kousnutí, bodnutí, utonutí, nedostatečná viditelnost, biologické činitele v aerosolech a kapalinách atd.
Příloha č. 2, která nabízí jednotlivé typy OOPP byla pouze modernizována a zpřehledněna. Zásadní změny se zde neodehrály.
Největší změně dostála hlavně příloha č. 3, kde je úprava patrná již v samotném názvu přílohy. Nově tato část řeší pouze „Práce a činnosti, které mohou vyžadovat poskytování OOPP…“. Tímto slovním spojení je tak odkazováno na nutnost pro zaměstnavatele vyhledávat a hodnotit rizika dle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a v návaznosti na toho hodnocení následně přidělovat OOPP zaměstnancům. K tomuto bude velmi dobře sloužit nová verze tabulky přílohy č. 3, která byla zpřehledněna a zjednodušena pro použití v praxi. Tabulku nyní tvoří čtyři sloupečky – rizika, části těla a orgány včetně typu OOPP, příklady činností a odvětví a obory činnosti.
Příloha č. 4 velkými změnami neprošla. Nejzajímavější je dovětek v posledním řádku tabulky: „Společně pro všechny druhy prací minimálně dva textilní ručníky za rok.“ Slovo „textilní“ v původním znění chybělo, a tak spousta zaměstnavatelů poskytovala svým zaměstnancům např. papírové ručníky.

Závěr:

Nové nařízení vlády nenabízí zásadní a velké změny, spíše jen upřesňuje některé pojmy, snaží se být konkrétnější a jednodušší pro použití v praxi, zejména pro zaměstnavatele. I tak je ale potřeba jej vnímat a zařadit nová ustanovení do vedené dokumentace BOZP. Pokud jste našimi klienty a využíváte poradenský servis v rámci zajištění dokumentace BOZP, o potřebnou úpravu se postaráme za vás. smile
Sdílej tento článek na