Vstup pro uživatele
Nezávazná poptávka My vám zavoláme +420 605 985 149 info@e-profesor.cz en-flagcs-flag
 
 

Novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

 
Informace o změně, kterou přinesla novela zákona č. 329/2021.
 

Rádi bychom Vás informovali o změně, kterou přinesla aktuální novela zákona o dětské skupině (zákon č. 329/2021). Konkrétně tedy změnu ohledně zdravotní způsobilosti pečující osoby (§ 5b).

Důležitou novinkou tohoto zákona je povinnost pečující osoby doložit svou zdravotní způsobilost lékařským posudkem s platností 2 roky ode dne jeho vystavení. Od toho se dále odvíjí další body zmíněného paragrafu:

§ 5b
Zdravotní způsobilost pečující osoby

(1) Poskytovatel je povinen zajistit při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě podle § 2, byla vykonávána pečující osobou, která je zdravotně způsobilá k práci a zdravotně způsobilá k péči o dítě v dětské skupině (dále jen „zdravotní způsobilost pečující osoby“); to neplatí u pečující osoby, která je poskytovatelem podle § 3 odst. 2 písm. i), u které se prokazuje jen zdravotní způsobilost k péči o dítě v dětské skupině.

(2) Pečující osoba dokládá svou zdravotní způsobilost lékařským posudkem, který platí 2 roky ode dne jeho vystavení.

(3) Zdravotní způsobilost pečující osoby posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a u zaměstnanců poskytovatel pracovnělékařských služeb) nebo poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nemá-li posuzovaná osoba registrujícího poskytovatele.

(4) Dojde-li ke změně zdravotní způsobilosti pečující osoby v době platnosti lékařského posudku, předloží pečující osoba poskytovateli bezodkladně nový lékařský posudek.

(5) Poskytovatel je povinen uchovávat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pečující osoby po dobu jeho platnosti a dále ještě po dobu 3 let.

Sdílej tento článek na