Vstup pro uživatele
Nezávazná poptávka My vám zavoláme +420 605 985 149 info@e-profesor.cz en-flagcs-flag
 
 

Novinky v pracovnělékařských službách

 
Na konci loňského roku proběhla velká novela pracovnělékařských služeb.
 

Na konci loňského roku proběhla velká novela pracovnělékařských služeb v rámci zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Novela zákona přinesla několik změn týkající se také dokumentace. Všem klientům, kteří využívají našich služeb v této oblasti, tedy komplexní zajištění dokumentů v oblasti BOZP, jsme nahradili některé potřebné formuláře a přílohy směrnice.

Jednou ze změn, která proběhla, bylo provedení úpravy v žádosti o lékařské prohlídky zaměstnanců.

V dokumentaci na E-školiteli proto naleznete nahrané nové formuláře: „Žádost o lékařskou prohlídku_2018“, které budete nyní využívat.

V rámci formuláře došlo ke změně v části věnované lékařským posudkům, která zasáhla nejen do terminologie, ale také do poučení. Doposud měl zaměstnanec i zaměstnavatel právo 10 dní na přezkoumání lékařského posudku, nyní se zaměstnanec i zaměstnavatel mohou vzdát práva na přezkoumání, což může urychlit např. nástup nového zaměstnance do zaměstnání.

V případě výstupní prohlídky se nyní vydává Potvrzení o provedení výstupní prohlídky, k tomuto účelu máte nahraný nový formulář: „Žádost o lékařskou prohlídku_výstupní_2018“.

Další změnou byly úpravy lhůt u periodických lékařských prohlídek, a to:

 • v kategorii č. 2:
  • dříve: do 50 let věku 1x za 5 let, nad 50 let věku 1x za 3 roky
  • nyní: do 50 let věku 1x za 4 roky, nad 50 let věku 1x za 2 roky
 • práce v noci:
  • dříve: 1x za rok
  • nyní: 1x za 2 roky

Z tohoto důvodu došlo u mnohých z Vás ke změně v dokumentaci, konkrétně: přílohy č. 1 Směrnice BOZP a PO_přehled lékařských prohlídek_2018. 

Změny, které sice nikterak nezasáhly do úpravy dokumentů, ale jistě stojí za povšimnutí:

 • kdy a u koho se nyní provádí dohlídka na pracovišti,
 • kdy se provádí vstupní a výstupní lékařská prohlídka,
 • kdo lékařské prohlídky hradí,
 • kdy musí zaměstnanec v kategorii č. 1 na lékařskou prohlídku k lékaři pracovnělékařských služeb,
 • pracovnělékařské služby a lékařské prohlídky u agenturních zaměstnanců,
 • výpisy z dokumentace od lékaře PLS,
 • apod.

 

Sdílej tento článek na